NOSTRE CLUB JA TE EL SEU ESPAI FISIC DE TROBADA!

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK I SABRAS TOT ALLÓ QUE DIUEN I OPINEN ELS NOSTRES SEGUIDORS I AMICS!

ASC Nostre Club és un espai Soci-Cultural on te cabuda i on poder desenvolupar pràcticament qualsevol idea la qual sigui viable, útil i prospera per a la societat, doncs d'aquesta manera tots creixem com a persones i Nostre Club com a entitat, creix amb això!

De fet estatutàriament la nostra Entitat en la seva definició exposa:

“Article 2

Els fins de l’associació són:

Promoure i facilitar el creixement intel·lectual, personal i integral de les persones mitjançant la col·laboració. Recolzant, dissenyant, desenvolupant, executant i promocionant projectes i accions socials, culturals i esportives que integrin a les persones dins d’un esperit de solidaritat i convivència.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Col·loquis, xerrades, debats, cursos, esdeveniments, projectes i creació de espais, així com qualsevol acció que serveixin per facilitar i desenvolupar els principis de la nostra associació.

En queda exclòs tot ànim de lucre.”

 

Nostre Club té com a principis fonamentals, l'acolliment d'idees i projectes, però per si mateix té els seus propis objectius i projectes, i per a això estructura tot un seguit de Comissions per dur-los a terme.

 

Relació de comissions proposades:

 

 • Relacions Humanes i Socials
  • Relació i col·laboració social (entitats, estaments polític socials, organismes, etc…)
  • Agermanaments
  • Igualtat i integració
  • Intercanvi de coneixements i experiencies.

 

 • Música
  • Organització de formacions musicals multidisciplinàries
  • Concerts, actuacions i festivals
  • Tallers i audicions

 

 • Cultura i Art
  • Intercanvis culturals
  • Exposicions i projeccions
  • Tallers i cursos

 

 • Formació
  • Cursos
 • Infància i Joventut
 • Edat d'Or

 

Depenent de les dimensions que cada Comissió arribi a tenir, es contempla l'opció de crear Subcomissions/Grups de treball mes especifiques. Així mateix es posarà especial interès en la bona, sana i efectiva comunicació entre aquestes Comissions i grups de treball amb la finalitat d'aprofitar sinergies i esforços.

 

Si be el nostre àmbit territorial esta a la Muntanya dels Planes (Collserola) creiem a l’hora de fer créixer la part sociocultural de les persones, s’ha de prescindir de si és part municipal de Barcelona o Sant Cugat, i de si les nostres accions i activitats arribin mes allà o no de les seves demarcacions territorials. Creiem en la llibertat de les persones i per això no ens posem barreres ni físiques ni mentals a l'hora d'actuar, som conscients dels pros i contres que això comporta, però tot i així els sabrem sortejar amb els instruments del diàleg i el consens.

 

Gràcies pel teu/vostre interès i amb els braços i la ment oberta t'oferim i ens sentim orgullosos que formis part, empatissis i/o col•laboris amb nosaltres i el nostre projecte!

 

Cordialment.

 

Nostre Club i tota la Nostra Gent!